خانم زهرا علایی فرزند همکارمان خانم مینو سلطان مرادی، که عناوین مختلف ورزشی را در کارنامه‌ی خود دارد، به عنوان یک قهرمان ورزش‌های رزمی، هم اکنون در سمت مربی رشته‌ی ورزشی کیک بوکسینگ بانوان به آموزش و فعالیت اشتغال دارد.
خانم علایی دارای عنوان مقام نخست مسابقات کیک بوکسینگ در رده سنی امید در دو سال، مقام نخست سبک الیت کیک بوکسینگ بزرگسالان در دو سال، مقام نخست مسابقات کام کندالین و مقام دوم قهرمانی کشور در رشته ذکافونگ است و کمربند مشکی دان یک دارد.
برای ایشان آرزوی موفقیت‌های روزافزون داریم.