مراسم قرعه‌کشی یک دستگاه خودرو پژو 206 جشنواره خرید مجتمع کورش با مشارکت بانک شهر (مخصوص بهره‌برداران) پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه برگزار شد.
این مراسم مصادف با مبعث پیامبر اکرم (ص) برگزار شد و یک دستگاه خودرو پژو 206 به بهره‌بردارانی تقدیم شد که در افزایش رونق کسب و کار همکارانش سهیم بودند.
در این مراسم مهندس میرعالی گفت: مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی کورش پتانسیل ویژه‌ای دارد چنانکه امروز از بانک‌های مختلف جهت برگزاری جشنواره‌های آتی پیشنهاد دریافت می‌نماییم.
در این جلسه، مراسم قرعه‌کشی یک دستگاه خودرو پژو 206 برگزار شد که پس از اجرای مراحل هفتگانه پرهیجان قرعه‌کشی، فروشگاه پاتیکا واقع در طبقه مثبت یک، پلاک 123 ، به عنوان برنده معرفی شد؛ البته این هدیه با رضایت دو فروشگاهی که در آخرین مرحله از قرعه‌کشی روی سن حضور داشتند بین دو واحد پاتیکا و وانیا تقسیم شد.