24 فروشگاه از مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش صبح امروز افتتاح شد.

برای اولین بار در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور، 24 فروشگاه جدید از مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش صبح امروز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه، همزمان با زادروز استاد حاج محمد کریم فضلی افتتاح شد.

گفتنی است در نشست تقدیر از همکاران شعب برتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش که هجدهم اسفند ماه برگزار شد، مهندس فخریان مدیر عامل افق کوروش، به عنوان یک هدیه معنوی خدمت بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ وعده داد در سالروز تولد ایشان به عنوان هدیه‌ی تولد، همزمان 20 فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش افتتاح خواهد شد که امروز صبح 24 فروشگاه افتتاح شد.

در حال حاضر 220 فروشگاه افق کوروش در 18 استان کشور فعال هستند.