بازه قیمت محصولات دستر پس از کسر تخفیف اعلام شد.

در خصوص “تخفیف ۷۵ درصدی ویژه همکاران محترم گروه صنعتی گلرنگ” و پیگیری همکاران محترم، بازه قیمت محصولات دستر پس از کسر تخفیف همراه تصویر پیوست اعلام می‌شود.