خالص ارزش دارایی(NAV) هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ مشخص شد.

مبلغ خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV) صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ تعیین شد و بر روی سایت صندوق قابل مشاهده است.

بازدهی ۵۰ روزه صندوق از پایان پذیره‌نویسی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۵ معادل با ۳.۱۷ درصد (معادل 23.2% سالانه) می باشد. کلیه همکاران و سرمایه‌گذاران می توانند از فردا (یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵) نسبت به افزایش یا کاهش رقم سرمایه‌گذاری خود در صندوق به نرخ روز اقدام نمایند.