کتاب «فروشنده‌ای تعريف می‌کرد» گردآوری و تألیف همکار ما آقای علی مسعودی از شرکت گلرنگ‌پخش، منتشر شد.

این کتاب که با شیوه‌ای روایی و با نثری روان و صمیمی به خاطرات و تجربیات فروشنده‌‌های شرکت گلرنگ‌پخش می‌پردازد، از سوی انتشارات ماهواره در تیراژ 3000 نسخه روانه بازار شده است.