مهندس امیرخسرو فخریان مدیر عامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، در اولین انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اتاق اصناف ایران، در ترکیب هیات مدیره قرار گرفت.
در روز پنجشنبه، بیست و پنجم فروردین ماه 95، اولین انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اتاق اصناف ایران با حضور 26 تن از دارندگان پروانه کسب این نوع فروشگاه‌ها برگزار گردید.
هیات مدیره منتخب در نتیجه این انتخابات توسط سیدعلی امانت، رییس هیات اجرایی برگزاری انتخابات، رسماً اعلام گردید و مهندس فخریان مدیر عامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با کسب قاطع آرا در ترکیب هیات مدیره قرار گرفت.
تشکیل اولین اتحادیه کشوری صنف فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و انتخاب شایسته مهندس فخریان، در هیات مدیره این اتحادیه را به کلیه همکاران به ویژه همکاران پرتلاش شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، تبریک می‌گوییم.