برندگان دومین دوره مسابقه نقاشی شهر بازی ژوپیتر، امروز جوایزشان را دریافت می‌کنند.

مراسم تحویل جوایز مسابقه «نقاشی نقاشی» نشریه ژوپی‌نامه شماره 2 امروز پنج شنبه 26 فروردین ماه ساعت 7 شب در شهر بازی ژوپیتر برگزار می‌شود.

از عموم علاقمندان و شرکت‌کنندگان در مسابقه «نقاشی نقاشی» دعوت می شود در این مراسم شرکت کنند.

برای شرکت در این مسابقه در شماره‌های بعد ژوپی نامه، نقاشی خود یا فرزندتان را به همراه نام، نام خانوادگی و تاریخ تولد فرزندتان و شماره همراه خود به شماره زیر تلگرام کنید:

09129224211

همچنین می‌توانید نقاشی فرزندتان را ایمیل کنید به:

INFO@JOUPITER.IR

یا به دفتر شهر بازی ژوپیتر تحویل بدهید.