عملکرد سال 94 شرکت پخش پدیده پایدار در همایشی یک‌روزه با حضور دکتر ابراهیمی معاون مالی و اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ و مهندس ابول‌نژادیان، مدیرعامل شرکت پخش پدیده پایدار مورد بررسی قرار گرفت.

با حضور دکتر ابراهیمی معاون مالی و اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ و مهندس ابول‌نژادیان مدیرعامل شرکت پخش پدیده پایدار، در همایش یک‌روزه مدیران شعب و دفتر مرکزی سه شنبه هفدهم فروردین ماه 95، عملکرد سال 94 شرکت بررسی شد.

در این همایش، ضمن تقدیر و تشکر از همه مدیران و همکاران شرکت که با درکی صحیح و عمیق از بهره‌وری با همدلی و کوشش بسیار زمینه‌های موفقیت شرکت و افزایش سرانه فروش را به وجود آورده‌اند، برنامه‌های سال 95 شرکت تشریح شد.

با توجه به استقبال و رضایت چشمگیر مدیران از جو صمیمی و عمق مطالب و برنامه‌های ارائه شده، جلسه بیش از 5 ساعت ادامه یافت.

در این همایش مدیران شرکت که از اولین ساعات بامداد در جلسه حضوری موثر و بانشاط داشتند، ضمن استقبال از برنامه های ارائه شده و اعلام آمادگی به منظور تحقق صددرصدی برنامه ها، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در راستای اجرای بهتر و سریع‌تر برنامه‌ها اعلام کردند.

در انتهای همایش معاون مالی و اقتصادی گروه و مدیر عامل شرکت، به جمع‌بندی مطالب مطرح شده پرداخته، رهنمودهای لازم را برای بهبود عملیات و فعالیت‌های شرکت بیان نمودند برای همکاران در سال جدید آرزوی موفقیت کردند.