برندگان نخستین دوره مسابقه نقاشی شهر بازی ژوپیتر، دوچرخه‌هایشان را دریافت کردند.

مراسم تحویل جوایز مسابقه «نقاشی نقاشی» نشریه ژوپی‌نامه شماره 1 جمعه گذشته در شهر بازی ژوپیتر برگزار شد و خانم الهام میرزایی و آقای امیر مهدی به عنوان برندگان این مسابقه دوچرخه‌های خود را تحویل گرفتند.

الهام میرزایی نقاشی خود را به دفتر شهر بازی ژوپیتر تحویل داده بود و امیر مهدی آن را ایمیل کرده بود.

شما هم می توانید نقاشی خود را برای شهر بازی ژوپیتر تلگرام کنید، با خودتان به شهر بازی بیاورید یا ایمیل کنید.

نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد فرزندتان و یک شماره همراه هم با نقاشی بفرستید. البته مسابقه محدودیت سنی ندارد و بزرگ‌ترها هم می‌توانند در آن شرکت کنند.

نقاشی‌ها را به همراه نام، نام خانوادگی و تاریخ تولد فرزندتان و شماره همراه خود به شماره زیر تلگرام کنید:

09129224211

همچنین می‌توانید نقاشی فرزندتان را ایمیل کنید به:

INFO@JOUPITER.IR

یا به دفتر شهر بازی ژوپیتر تحویل بدهید.

به هر نقاشی که بیشترین لایک را دریافت کند، هر ماه یک دوچرخه اهدا می‌شود.

نقاشی شما در سایت ژوپیتر قرار می‌گیرد و هر نقاشی که بیشترین امتیاز را دریافت کند برنده است.

منبع:

پایگاه اطلاع رسانی گروه صنعتی گلرنگ