برندگان قرعه کشی روزهای ششم و هفتم پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ مشخص شدند.

برندگان روزهای ششم و هفتم (9 و ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۴) پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ به شرح زیر است:

 

1          خانم فاطمه نظری        شرکت گلبرگ بهاران 2 میلیون ریال

2          آقای علی عطا ملکی     مجتمع تولیدی و صنعتی پاکشو (قزوین)          2 میلیون ریال

3          خانم مریم نجفی          شرکت سپهر پلاستیک پدیده  2 میلیون ریال

4          آقای رسول مرادی       شرکت پخش پدیده پایدار      2 میلیون ریال

5          خانم ژاله شادمانی        گروه صنعتی گلرنگ   2 میلیون ریال

6          آقای حمیدرضا حاصلی کارخانجات پدیده شیمی قرن (اشتهارد)           2 میلیون ریال