مهلت پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین گلرنگ، امروز پنج شنبه مورخ سیزدهم اسفند ماه  ۱۳۹۴ به پایان می‌رسد.

مدیریت صندوق از روز شنبه اقدامات لازم جهت آغاز فعالیت صندوق را انجام خواهد داد و روز آغاز فعالیت به همه سرمایه‌گذاران اطلاع رسانی خواهد شد و در اولین فرصت گواهی سرمایه‌گذاری در صندوق برای تمام سرمایه گذاران محترم ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است سرمایه گذاری مجدد در صندوق از زمان آغاز فعالیت صندوق و به قیمت ارزش روز خالص دارایی ها امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است هر گونه وجوهی که از روز چهاردهم اسفند 1394 تا زمان آغاز به کار صندوق به حساب صندوق واریز گردد، به قیمت ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق (که متفاوت از قیمت یک میلیون ریالی به ازای هر واحد سرمایه گذاری است) محاسبه خواهد شد.