برندگان قرعه کشی روز پنجم پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین گلرنگ مشخص شدند.

برندگان روز پنجم (8 اسفند ماه ۱۳۹۴) پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ به شرح زیر است:

  1. رعنا احساسی نمین از شرکت پاکشو برنده مبلغ 2 میلیون ریال
  2. نغمه امینی از پردیس سینمایی کوروش برنده مبلغ ۲ میلیون ریال
  3. الناز عربی خان از شرکت پدیده شیمی قرن برنده ۲ میلیون ریال

قرعه کشی تا پایان مدت پذیره نویسی صندوق( ۱۳ اسفند ۱۳۹۴) ادامه خواهد داشت.