مهلت پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ به مدت سه روز تا ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ تمدید گردید.

با عنایت به درخواست‌های مکرر همکاران محترم شرکت‌های گروه صنعتی گلرنگ به ویژه در شهرستان‌ها و نیز استقبال خوب همکاران، با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، مهلت پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ تا روز پنجشنبه سیزدهم اسفند ماه تمدید گردید.

بدیهی است مهلت یاد شده قابلیت تمدید مجدد ندارد و سرمایه‌گذاران محترم بعد از اتمام پذیره‌نویسی می‌بایست به قیمت روز، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند.