برندگان قرعه کشی روز چهارم پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ مشخص شدند.
برندگان روز چهارم (۶ اسفند ماه ۱۳۹۴) پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ به شرح زیر است:
ـ حامد مصلح از شرکت پاکشو برنده مبلغ 3 میلیون ریال
ـ ناصر بابالو از شرکت پدیده شیمی قرن برنده مبلغ 3 میلیون ریال
گفتنی است در هر روز پذیره‌نویسی به یک نفر از سرمایه‌گذاران به صورت قرعه جوایزی اهدا خواهد شد و قرعه‌کشی تا پایان مدت پذیره نویسی صندوق (۱۰ اسفند ۱۳۹۴) ادامه خواهد داشت.