برندگان قرعه‌کشی سه روز اول پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین گلرنگ مشخص شدند.

با توجه به شروع پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین گلرنگ، در هر روز پذیره‌نویسی به یک نفر از سرمایه‌گذاران به صورت قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

برندگان سه روز اول پذیره‌نویسی به شرح زیر است:

  1. برنده خوش شانس روز اول پذیره‌نویسی: آقای سعید بهروزی از شرکت گلرنگ پخش شعبه اراک برنده مبلغ 3 میلیون ریال
  2. برنده خوش شانس روز دوم پذیره‌نویسی: آقای مجید محمدنیا فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش برنده مبلغ 3 میلیون ریال
  3. برنده خوش شانس روز سوم پذیره‌نویسی: آقای علیرضا منیعی از گروه صنعتی گلرنگ برنده مبلغ ۳ میلیون ریال

قرعه‌کشی تا پایان مدت پذیره‌نویسی صندوق (۱۰ اسفند ۱۳۹۴) ادامه خواهد داشت.