تیزر موزیکال روغن فامیلا (خودشو نمیگیره) مورد توجه سایت‌های خبری قرار گرفته است.
از جمله در سایت‌ خبری فرصت امروز، نویسنده در مطلبی با عنوان “نگاهی به آگهی تلویزیونی فامیلا” نوشته است: «در این آگهی، فامیلا با ریتم و آهنگ، تمایز محصول روغن ذرت را به نام خودش به رخ رقبای بازار حوزه فعالیتش کشانده است»:
فرصت امروز

همین طور سایت mbanews آگهی تلویزیونی «خودشو نمی گیره!» را یکی از آگهی‌های موزیکال مبتنی بر استراتژی ارتباطی دانسته است:
MBANEWS

گفتنی است در همین زمینه استاپ موشنی به همت همکاران تبلیغات و طراحی شرکت گلبرگ بهاران ساخته و دوبله شده که این ویدئو تا به این لحظه در کانال تلگرام فامیلا بیش از 200 هزار بازدید داشته است.
این ویدئو در برخی از سایت‌ها از جمله دو سایت آپارات و سرزه به اشتراک گذاشته شده است:
آپارات

سرزه

منبع:
پایگاه اطلاع رسانی گروه صنعتی گلرنگ