پرسنل، بهره‌برداران و مراجعه‌کنندگان مجتمع کورش روز شنبه دهم بهمن ماه 1394 در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود، در امر انساندوستانه اهدای خون مشارکت کردند.

Blood-donation
با ارائه پیشنهاد مجتمع کورش به سازمان انتقال خون مبنی بر مشارکت در کمپین «من یک اهداکننده خون هستم» و پیگیری و تعامل مثبت ایجاد شده، روز شنبه، تیم اعزامی از سازمان انتقال خون طی یک روز کاری، در طبقه مثبت پنج مجتمع کورش مستقر شده و پس از معاینه و تایید سلامت داوطلبان، طرح مذکور را اجرا نمود.
مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی کورش در راستای انجام مسئولیت اجتماعی، طرح‌های انساندوستانه متعددی را اجرا می‌نماید که مشارکت در کمپین «من یک اهداکننده خون هستم» یکی از این طرح‌هاست.

منبع:

پایگاه اطلاع رسانی گروه صنعتی گلرنگ