صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین گلرنگ در آینده نزدیک شروع به کار می‌کند.
این صندوق مجوزهای رسمی و قانونی خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده است و به زودی فعالیت خود را به منظور ارائه بازده مناسب به سرمایه‌گذاری همکاران آغاز خواهد کرد. مزیت اصلی این صندوق پرداخت سود به صورت دوره‌ای (هر سه ماه یک‌بار) و با پیش‌بینی سود حداقل22 درصد به صورت روزشمار است.
تمامی همکاران با هر میزان سرمایه ای (حداقل 100 هزار تومان) می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری نمایند.
این صندوق منابع خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام سرمایه‌گذاری می‌کند و سرمایه‌گذاران به صورت روزانه می‌توانند از روند رشد سرمایه‌گذاری خود از طریق مراجعه به سایت صندوق اطلاع یابند.

منبع:

پایگاه اطلاع رسانی گروه صنعتی گلرنگ