برند اویلا در دی ماه 94 به بالاترین میزان فروش ریالی قطعی خود در گلرنگ پخش رسید.

رکورد فروش قبلی مربوط به بهمن ماه 93 بود. همچنین شایان ذکر است برند اویلا در گلرنگ‌پخش از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل بیش از 31 درصد فروش ریالی و 27 درصد فروش کارتنی بالاتری داشته است.