برندهای اویلا و فامیلا در «سومین جشنواره ملی برند محبوب مصرف‌کنندگان» سه تندیس زرین دریافت کردند.
«سومین جشنواره ملی برند محبوب مصرف‌کنندگان» در روز دوشنبه هفتم دی ماه 94 برگزار شد. در این جشنواره 550 برند داخلی و خارجی با هم رقابت کرده و از میان آنان به 80 برند، تندیس برند محبوب اهدا گردید.
برند اویلا در دو کارگروه روغن‌های خوراکی و تن ماهی و به عنوان نماینده شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران در این نظرسنجی بزرگ حضور پیدا کرد و موفق به کسب دو تندیس زرین در این دو کارگروه به انتخاب مصرف‌کنندگان شد.
برند فامیلا نیز در کارگروه مربا و عسل موفق به کسب تندیس زرین گردید.
این رویداد بزرگ ملی با محوریت مصرف‌کنندگان از تاریخ 6 تا 16 آذر 94 در قالب یک نظرسنجی بزرگ مردمی در سراسر کشور با حمایت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به عنوان بزرگ‌ترین نهاد مردمی و حامی مصرف‌کنندگان و با همکاری مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.