تولید محصولات سلامت محور و توجه به انجام مسئولیت‌های اجتماعی در عرصه سلامت جامعه، همواره از اهداف مهم گروه صنعتی گلرنگ بوده است.