در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» صورت گرفت:

توسط |۱۳۹۷/۴/۳۰ ۱۲:۱۶:۳۱تیر ۳۰ام, ۱۳۹۷|

بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد کرج از کارخانه صنعت غذایی کورش

گروهی از دانشجویان رشته صنعت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» که به بازدید از سایت‌های تولیدی گروه صنعتی گلرنگ اختصاص دارد، از […]

بازدیدهای دانشجویی از نگاه دوربین:

توسط |۱۳۹۷/۴/۲۵ ۱۷:۲۲:۴۵تیر ۲۵ام, ۱۳۹۷|

همسفر با صنعت ایرانی گروه صنعتی گلرنگ به دانشگاه آزاد کرج رسید

گروهی از دانشجویان رشته صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» که به بازدید از سایت‌های تولیدی گروه صنعتی گلرنگ اختصاص دارد، […]

در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» صورت گرفت:

توسط |۱۳۹۷/۴/۲۵ ۱۲:۰۶:۱۱تیر ۲۵ام, ۱۳۹۷|

بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد کرج از کارخانه صنایع سلولزی ماریناسان

گروهی از دانشجویان رشته صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح «همسفر با صنعت ایرانی» که به بازدید از سایت‌های تولیدی گروه صنعتی گلرنگ اختصاص دارد، از […]