میدان آزادی:

که پیش از انقلاب اسلامی میدان شهیاد نام داشت، بزرگ‌ترین میدان شهر تهران است که در بخش غربی آن جای گرفته است. این میدان به همراه برج آزادی در سال 1349 خورشیدی برای یادبود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران طراحی و ساخته شد و پس از انقلاب اسلامی درسال 1357 به نام «میدان آزادی» نام گرفت.