حرم امام رضا:

در مرکز شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران؛ مدفن علی‌الرضاست که نزد مسلمانان شیعه به‌عنوان «حرم» گرامی داشته می‌شود و مقدس است. از بناهای پیوسته برجسته آن مسجد بالاسر (مدفن امام رضا) ( 425ق/1033 م) و مسجد جامع گوهرشاد (ساخته 821 ق/ 1418م) است. حرم امام رضا مجموعه‌ای است با کانونِ آرامگاهِ هشتمین امام شیعیان، علی‌الرضا که دیگر مسجدها، آرامگاه‌ها، رواق‌ها، صحن‌ها، کتابخانه و موزه‌ها را دربرمی‌گیرد. بزرگترین مسجد جهان در اندازه (250هزار مترمربع) و دومین مسجد بزرگ جهان در گنجایش (500 هزار نفر) شمرده می‌شود.