حافظیه شیراز:

نام مجموعه آرامگاهی موجود در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قرآن است. این مجموعه به‌دلیل جای‌دادن آرامگاه حافظ شیرازی در خود به این نام مشهور شده‌است. مساحت حافظیه 2 هکتار بوده و از 2 صحن شمالی و جنوبی تشکیل یافته که این صحن‌ها توسط تالاری از یک‌دیگر جدا شده‌اند. این مجموعه 4 درب ورودی-خروجی دارد که درب اصلی در سمت جنوب .آن، دو درب در سمت غرب آن و یک درب در سمت شمال‌شرق آن قرار گرفته‌ است.