آرامگاه عمر خیام:

نمونه برجسته معماری نوین ایرانی است که طراحِّ آن هوشنگ سیحون بود و آن را در 6 شهریور 1341 پایان داد. طرحش برگرفته از زندگی، زمانه و اندیشه‌های عمر خیام است که بر هر سه «ریاضی‌دان»، «اخترشناس» و «شاعر» بودنِ خیام استوار است و سازه‌های پیرامون آرامگاه، به پیشه پدری خیام (خیمه‌دوزی) رویکرد دارد؛ این سازه 22 متر بلندا دارد؛ پیکربندی‌اش بتنی با هسته فلزی است؛ در باغی در حومه شهر نیشابور جای دارد.