کسب رتبه اول در فروش و بهره‌وری در گروه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش با ۲۹ پله رشد و کسب عنوان شرکتِ پیشرو ، رتبه چهلم را در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران کسب کرد و برای دومین سال متوالی موفق شد که در گروه فروشگاه‌ها رتبه اول را از نظر شاخص «میزان فروش و بازده فروش» و رتبه اول را در شاخص بهره‌وری کل عوامل در گروه فروشگاه از آنِ خود کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، این شرکت در همایش شرکت‌های برتر ایران و بیست و یکمین سال رتبه بندی IMI-100 به عنوان «شرکت پیشرو» معرفی شد.
معیار اصلی در انتخاب فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش به عنوان شرکت پیشرو، «تغییر رتبه فروش شرکت های فهرست صد شرکت برتر ایران طی چهارسال اخیر» است که وجود اطلاعات شرکت در رتبه بندی IMI-100 برای حداقل سه سال اخیر، منفی نبودن تغییر رتبه فروش شرکت در سال اخیر و زیان ده نبودن شرکت، موجب کسب این جایگاه شد.
مطابق نتایج بیست و یکمین سال رتبه بندی IMI-100، شرکت فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش ضمن کسب عنوان «شرکت پیشرو» توانست رتبه چهلم را در بین ۵۰۰ شرکت بزرگ و برتر ایران کسب نماید.
افق کوروش که در سال مالی ۱۳۹۵ با ۱۶۴۴۰.۵ میلیارد فروش توانسته بود رتبه ۶۹ را از منظر شاخص فروش کسب نماید، با ۲۹ پله رشد و ۲۹۵۶۴.۰ میلیارد ریال فروش در سال ۱۳۹۶ توانست رتبه چهلم را در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران از آنِ خود کند.