کتاب « پنج پرسش مهم سازمانی»  نو شته پیتر دراکر با ترجمه بابک کریمی همکار ما در گروه صنعتی #پاکشو روانه بازار شد.

کتاب «پنج پرسش مهم سازمانی»، به پنج پرسش مهم پاسخ می‌دهد که در سازمان‌ها باید مطرح شود:

۱‏)‏ مأموریت ما چیست؟

۲‏)‏ مشتریان ما چه کسانی هستند؟

۳‏)‏ مشتریان ما چه ارزشی دارند؟

۴‏)‏ نتایج حاصل از کار چیست؟

و ۵‏)‏ برنامه ما چیست؟

پنج پرسش به ظاهر ساده اما فریبنده، سوالات کلیدی و ارزشمندی در سازمان‌ها هستند‏.‏ این سوالات برای خودارزیابی سازمان بسیار موثر است‏.‏ این کتاب برای خودارزیابی استراتژیک سازمان و نه اجرای ارزیابی و یا بازنگری اجرا در سازمان تدوین گردیده است‏.‏

ناشر این #کتاب، نشر دایره است.