حمایت اکتیو از همایش قانون مالیات‌های مستقیم

همایش قانون مالیات‌های مستقیم در دانشگاه تهران با حمایت شرکت پدیده شیمی قرن (اکتیو) برگزار شد.
همایش قانون مالیات‌های مستقیم با همکاری مرکز آموزش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و حمایت شرکت پدیده شیمی قرن (اکتیو)، با حضور آقای محسن ابراهیمی رئیس شعبه شورای عالی مالیاتی و مشاور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۵ در تالار الغدیر دانشگاه تهران برگزار گردید.
این همایش با حضور مدیران و کارشناسان مالی شرکت‌های پدیده شیمی قرن، پدیده شیمی جم، پدیده ماشین سازی غرب، آرین کیمیا تک، آرین لیان پخش، ماریناسان، گلبرگ بهاران، پخش پدیده پایدار، گلپخش اول و … برگزار گردید.
در انتهای همایش به شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره آموزشی از طرف مرکز آموزش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اعطا شد.

منبع:

پایگاه اطلاع رسانی گروه صنعتی گلرنگ

ثبت ديدگاه