چهارمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران برگزار شد

چهارمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران در دانشکده ادبیات این دانشگاه، عصر روز شنبه هفتم اسفند ماه با حضور

ادامه

گروه صنعتی گلرنگ از برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی حمایت کرد

گروه صنعتی گلرنگ از برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه که  ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در محل دانشگاه خاتم

ادامه

مراسم همیار پلیس با حمایت گلرنگ در مدرسه غنچه‌های انقلاب برگزار شد

مراسم #همیارپلیس با حمایت گروه صنعتی #پاکشو و برند #گلرنگ در مدرسه غنچه‌های انقلاب برگزار شد. در این جشن که

ادامه