گروه صنعتی گلرنگ از برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی حمایت کرد

گروه صنعتی گلرنگ از برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه که  ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در محل دانشگاه خاتم

ادامه

مراسم همیار پلیس با حمایت گلرنگ در مدرسه غنچه‌های انقلاب برگزار شد

مراسم #همیارپلیس با حمایت گروه صنعتی #پاکشو و برند #گلرنگ در مدرسه غنچه‌های انقلاب برگزار شد. در این جشن که

ادامه

دیدار با بچه‌های مدرسه شهید عراقی

چندی پیش گروه صنعتی پاکشو با راهنمایی همکاران موسسه خیریه استاد حاج محمد کریم فضلی، برای تعدادی از بچه‌های بی‌بضاعت

ادامه