بازدیدهای نوروزی مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ

مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ و هیأت همراه، در ادامه دید و بازیدهای نوروزی با همکاران گرانقدرمان در شرکت‌های پاکشو، ایراندار، گسترش فن‌آوران شرق، صنعت غذایی کوروش، آرین سلولز، پاکان پلاستکار و گلرنگ ترابر دیدار کردند.
#آغازسال_کاری

By | ۱۳۹۶/۱/۱۶ ۷:۲۲:۲۹ فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۶|Tags: |۰ Comments

Leave A Comment