بازدیدهای نوروزی مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ

مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ و هیأت همراه، در ادامه دید و بازیدهای نوروزی با همکاران گرانقدرمان در شهرک صنعتی البرز دیدار کردند.

#آغازسال_کاری

By | ۱۳۹۶/۱/۱۵ ۱۰:۴۴:۴۹ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۶|Tags: , , |۰ Comments

Leave A Comment