اهمیت ارزیابی اثربخشی تبلیغات

نویسنده: الهام آوخ، واحد بازاریابی گروه صنعتی گلرنگ چرا تبلیغ می‌کنیم؟ قصد افزایش فروش داریم؟ صِرف آگاهی مصرف کنندگان از وجودمان برایمان کافی است؟ می‌خواهیم اعتبار و ارزش برندمان را بالا ببریم؟ به هر قصدی تبلیغ کنیم حیاتی‌ترین بخش ماجرا … ادامه خواندن اهمیت ارزیابی اثربخشی تبلیغات