معرفی برندگان قرعه کشی روزهای ششم و هفتم پذیره نویسی

برندگان قرعه کشی روزهای ششم و هفتم پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ مشخص شدند.

برندگان روزهای ششم و هفتم (۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۴) پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ به شرح زیر است:

 

۱          خانم فاطمه نظری        شرکت گلبرگ بهاران ۲ میلیون ریال

۲          آقای علی عطا ملکی     مجتمع تولیدی و صنعتی پاکشو (قزوین)          ۲ میلیون ریال

۳          خانم مریم نجفی          شرکت سپهر پلاستیک پدیده  ۲ میلیون ریال

۴          آقای رسول مرادی       شرکت پخش پدیده پایدار      ۲ میلیون ریال

۵          خانم ژاله شادمانی        گروه صنعتی گلرنگ   ۲ میلیون ریال

۶          آقای حمیدرضا حاصلی کارخانجات پدیده شیمی قرن (اشتهارد)           ۲ میلیون ریال

 

ثبت ديدگاه