ماسترفوده کارخانه بایودنت را به میان مردم می‌برد

By | ۱۳۹۶/۵/۱۷ ۱۳:۴۵:۴۶ مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۶|Tags: , |

شرکت ماسترفوده در یک اقدام بی سابقه به جای آوردن مردم به کارخانه بایودنت، قصد دارد کارخانه بایودنت را به نزد آنها ببرد. این برنامه با عنوان «آدامست را بساز» به مدت ۷ روز از تاریخ ۲۱ الی ۲۷ مرداد [...]