شرکت گلپخش اول در ارزیابی جهانی سازمان‌های دانشی برتر (MAKE) در ایران، برای دومین سال متوالی موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

شرکت گلپخش اول در ارزیابی جهانی سازمان‌های دانشی برتر (MAKE) در ایران، برای دومین سال متوالی موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

توسط | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۷:۰۱:۲۴ اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۳|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه