شرکت گلپخش اول در ارزیابی جهانی سازمان‌های دانشی برتر (MAKE) در ایران، برای دومین سال متوالی موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

شرکت گلپخش اول در ارزیابی جهانی سازمان‌های دانشی برتر (MAKE) در ایران، برای دومین سال متوالی موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

By | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ۱۷:۰۱:۲۴ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۳|۰ Comments

Leave A Comment