مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ، برترین راهبر دانشی در چهارمین دوره جایزه جهانی سازمان دانشی برتر در ایران

مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ، برترین راهبر دانشی در چهارمین دوره جایزه جهانی سازمان دانشی برتر در ایران

By | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ۱۷:۰۰:۵۸ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۳|۰ Comments

Leave A Comment