معرفی مهندس فاضلیان به عنوان مدیر برتر اقتصادی در همایش مدیریت اقتصادی و بازاریابی جهانی

معرفی مهندس فاضلیان به عنوان مدیر برتر اقتصادی در همایش مدیریت اقتصادی و بازاریابی جهانی

By | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ۱۷:۰۰:۱۹ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۳|۰ Comments

Leave A Comment