معرفی مهندس فاضلیان به عنوان مدیر برتر اقتصادی در همایش مدیریت اقتصادی و بازاریابی جهانی

معرفی مهندس فاضلیان به عنوان مدیر برتر اقتصادی در همایش مدیریت اقتصادی و بازاریابی جهانی

توسط | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۷:۰۰:۱۹ اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۳|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه