تقویم سال ۹۶ گروه صنعتی گلرنگ – ایرانشناسی – سی‌وسه‌پل ۱۳۹۵/۱۲/۱ ۱۷:۱۴:۲۷

 

تقویم سال ۹۶ گروه صنعتی گلرنگ – ایرانشناسی – سی‌وسه‌پل

سی‌وسه‌پل:

یا پل الله‌وردی خان پلی است با ۳۳ دهانه، ۲۹۵ متر طول و ۱۴ متر عرض، که توسط الله‌وردی خان اوندیلادزه بر روی زاینده‌رود در شهر اصفهان و همزمان با حکومت شاه عباس صفوی ساخته شده و محل برگزاری مراسم جشن آب‌پاشان و همچنین مراسم خاج‌شویان ارامنه اصفهان در دوره صفویه بوده است. اندیشه بنای سی و سه پل در سال ۱۰۰۸ هجری قمری و در دوازدهمین سال سلطنت شاه عباس یکم به وجود آمد و در سال ۱۰۱۱ هجری قمری، الله وردی خان اوندیلادزه گرجی، سردار مشهور او مأمور اتمام ساختمان پل گردید.