تقویم سال ۹۶ گروه صنعتی گلرنگ – ایرانشناسی – حمام سلطان امیراحمد ۱۳۹۵/۱۲/۲ ۱۰:۲۶:۵۶

 

حمام سلطان امیراحمد:

مربوط به دوره قاجار است و در کاشان، خیابان علوی ـ کوچه سلطان امیر احمد واقع شده و این اثر در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۵۵ با شماره ثبت ۱۳۵۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قدمت حمام تاریخی سلطان امیراحمد که وجه تسمیه آن به جهت مجاورت با امامزاده سلطان امیر احمد می باشد را از شواهد و آثار مکشوفه به دوران سلجوقیان نسبت می دهند و لیکن بنای فعلی سربینه آن بازمانده دوران قاجار می باشد.